Jubilee: история дизайна

Дизайн в 2010 году

К¾Ã½ÃµÃÂýþ, ýðü òÃÂõóþ ÃÂõüàûõàò ôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøõ, ýþ 2010-ÃÂõ ÃÂöõ òøôõûø üýþóþ ýõòõÃÂþÃÂÃÂýþù ÃÂðñþÃÂàø òÃÂóûÃÂôÃÂà÷ðÃÂòðÃÂÃÂòðÃÂÃÂøü ôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøõü ôûàóÃÂðÃÂøÃÂõÃÂúþóþ ôø÷ðùýð ø øûûÃÂÃÂÃÂÃÂðÃÂøø.à Ã¥þÃÂàüþöõàñÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂôýþ þÃÂõýøÃÂàôþüøýøÃÂÃÂÃÂÃÂøõ ÃÂõýôõýÃÂøø ôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøàñõ÷ þóûÃÂôúø ýð ÿÃÂþÃÂûþõ (ø õÃÂõ àÃÂÃÂõüàüýþóþþñõÃÂðÃÂÃÂøüø óþôðüø!), ÃÂàÃÂöõ üþöõü þóûÃÂýÃÂÃÂÃÂÃÂàýð ýõÃÂúþûÃÂúþ ÃÂÃÂøûõù, úþÃÂþÃÂÃÂõ þúð÷ðûøÃÂàÿþÃÂÃÂø ÿþòÃÂõüõÃÂÃÂýþ ÿþÿÃÂûÃÂÃÂýÃÂüø ò ýðÃÂðûõ ø ÃÂõÃÂõôøýõ ôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøÃÂ.

ÃÂøýÃÂðöýðàüðýøàÿþÃÂð÷øûð üøàóÃÂðÃÂøÃÂõÃÂúþóþ ôø÷ðùýð ò ýðÃÂðûõ ôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøàø òÃÂõ õÃÂõ þÃÂÃÂðõÃÂÃÂàþÃÂõýàôþüøýøÃÂÃÂÃÂÃÂõù ò ôø÷ðùýõ. ÃÂûðóþôðÃÂàÃÂþüÃÂ, ÃÂÃÂþ ÃÂýÃÂõÃÂýõàþúð÷ÃÂòðõàòÃÂõþñÃÂõüûÃÂÃÂõõ òûøÃÂýøõ ýð öø÷ýàûÃÂôõù, òøýÃÂðöýÃÂõ, ýðÃÂþôýÃÂõ ø ‘ÃÂøÿÃÂÃÂõÃÂÃÂúøõ’ ÃÂÃÂøûø üþöýþ ÃÂðÃÂÃÂüðÃÂÃÂøòðÃÂàúðú ÃÂõðúÃÂøàýð ñõ÷ÃÂüýÃÂù üøàÃÂõÃÂýþûþóøù, ôðöõ õÃÂûø ÃÂõúÃÂÃÂÃÂÃÂàðýÃÂøÃÂýþóþ ÃÂÃÂøûàø òøýÃÂðöýÃÂõ ûþóþÃÂøÿàøÃÂÿþûÃÂ÷ÃÂÃÂÃÂÃÂàôûàÃÂþ÷ôðýøàÃÂõÃÂýøÃÂõÃÂúøàÿÃÂþôÃÂúÃÂþò!

àÃÂÃÂþü ôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøø ÃÂðúöõ ÿþÃÂòøûþÃÂàôþûóþöôðýýþõ òþ÷ÃÂþöôõýøõ, àÿûþÃÂúøü ôø÷ðùýþü, ÿõÃÂõÃÂüðÃÂÃÂøòðÃÂÃÂøü ýõúþÃÂþÃÂÃÂõ ø÷ üþôõÃÂýøÃÂÃÂÃÂúøàÃÂõÃÂàôø÷ðùýð ÃÂõÃÂõôøýàòõúð ø òõúÃÂþÃÂø÷þòðýýÃÂõ ø ÃÂøÃÂÃÂþòÃÂõ øûûÃÂÃÂÃÂÃÂðÃÂøø, ÃÂð÷òøòðÃÂÃÂøõÃÂàúðú ÃÂþÃÂüð øÃÂúÃÂÃÂÃÂÃÂòð. ÃÂàýðÃÂøýðõü òøôõÃÂÃÂ, ÃÂÃÂþ ñþûõõ ÃÂòýÃÂù ôø÷ðùý, òôþÃÂýþòûõýýÃÂù ÃÂõÃÂýþûþóøõù, ÿþÃÂÃÂõÿõýýþ ÃÂýþòð ÿÃÂõòÃÂðÃÂðõÃÂÃÂàò øûûÃÂÃÂÃÂÃÂðÃÂøÃÂ, àýø÷úøü ÃÂÃÂþòýõü ÿþûø ø ûøýõùýÃÂü øÃÂúÃÂÃÂÃÂÃÂòþü, ñõÃÂÃÂÃÂøü ÿþôÃÂúð÷úø ø÷ ÿþÃÂÃÂþÃÂýýþ ÃÂð÷òøòðÃÂÃÂõóþÃÂàüøÃÂð ôø÷ðùýð òõñ-ÃÂðùÃÂþò ø ÿÃÂøûþöõýøù.

История и теория дизайна. Изобретательский бум

Во время промышленной революции темпы изобретений значительно ускорились, и многими из них, появившихся в 19-ом веке мы пользуемся до сих пор:

 • метроном (1812)
 • спички (1827)
 • фотография (1826, 1837)
 • лифт (1829)
 • велосипед (1839)
 • двигатель внутреннего сгорания (1856)
 • швейная машинка (1858)
 • телефон, джинсы (1876)

Инженер, сам того не подозревая был еще и дизайнером, ведь ему приходилось создавать форму для своего изобретения. Иногда это получалось хорошо, а иногда не очень — как в случае с первым автомобилем, который выглядел как карета без лошади. 

Jubilee: история дизайна

Метроном

Jubilee: история дизайна

Автомобиль Бенца, 1885 год. Первый серийный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Jubilee: история дизайна

Первое устройство, напоминающее телефон, изобрел Шарль Бурсель

Александр Жирар

Американский дизайнер и архитектор, заядлый путешественник Александр Жирар стал одним из тех, кто отошёл от классического модернизма и модного в 60-е года монохрома. Он ввёл в моду цвет и обилие декора. Его расписные ткани, созданные для компании Herman Miller, яркие статуэтки, вдохновлённые народным искусством Мексики, Индии и Египта, разноцветная посуда — важный этап для минималистичного дизайна. 

Jubilee: история дизайна Girard Textile

Знаменитый дом актёра Ирвина Миллера, построенный Ээро Саариненом и оформленный Александром Жираром, стал прототипом нью-йоркской квартиры Дона Дрейпера в популярном сериале «Безумцы» (Mad Men). Яркая мебель, в том числе кресло №66310 для бренда Herman Miller, где дизайнер возглавлял отдел текстиля, как и многие другие дизайн-объекты Жирара, попало в коллекцию музея дизайна Vitra. 

Кроме разработки интерьеров, тканей и предметов мебели и декора, Александр Жирар также выпустил детскую книгу «Цвет» (Color), где на 26 страницах с забавными иллюстрациями дизайнер попытался рассказать детям всё о цвете.

Особенности формирования ландшафтного дизайна

Обустройство пространства вокруг своего дома было актуальным во все времена. В связи с этим история ландшафтного дизайна развивалась вместе с человечеством, хотя название появилось около 200 лет назад. Если раньше люди были сильно привязаны к природе и держали огород, то теперь они создают особенный вид вокруг своего дома для красоты.

Первые парки для прогулок появились с началом рабовладельческого строя и принадлежали богатым слоям общества. Чем лучше финансовое положение владельца, тем прекраснее были сады, окружающие его жилье. В каждой стране ландшафтный дизайн развивался в своем направлении.

В Древнем Египте жрецы выращивали разные цветы с утонченными ароматами, а на поверхности водоемов располагали лотосы. Во время царствования Клеопатры культивировали розы. В Фивах была широко распространена пергола, представляющая собой сооружение из растений и гроздей винограда, тянущееся по территории двора.

Развитие ландшафтного искусства в Персии началось с создания заповедников с разными видами животных (кабаны, львы, парнокопытные), предназначенных для охоты. Именно от персов пришли аккуратно выстриженные живые изгороди, делившие парк на разные зоны.

Китай и Япония — страны, развивающиеся под влиянием древних философий и религий, призывающих к единству человека с природой. Поэтому в садах этих жителей присутствовали водные объекты, камни или беседки, создающие умиротворенный и гармоничный дизайн.

История дизайна ландшафтов в России похожа на европейскую. В XVII столетии появились ботанические оранжереи и парки. Затем стали выращивать тюльпаны, гиацинты и нарциссы, пришедшие из Голландии. С течением времени менялась жизнь, и новые стили постепенно вытесняли старые. Особенно изменения в садовой архитектуре заметны в XIX и XX веке.

Jubilee: история дизайна

Эволюция дизайна: 4-й этап

Развитие искусства возобновилось на четвертом этапе, который стал значимым в истории. В начале 60-х годов появились первые теоретические разработки в области веб-дизайна. В 1961 году был создан ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики). Его издания завоевали первые места в европейской культуре. Рассматриваемая творческая деятельность стала очень востребованной

Многие стандарты были пересмотрены, и все внимание сконцентрировалось на предметах народного потребления. Под влиянием западноевропейских школ графического дизайна изменился стиль периодических выпусков

В 70-е годы высоко ценились эклектические тенденции ретро-стилей.

Когда появилась частная форма собственности и обострилась конкуренция (конец 80-х — начало 90-х годов), российская реклама стала одним из важных инструментов для продвижения бизнеса. Именно тогда сильно повысился интерес к графическому дизайну и увеличился выпуск изданий, распространяющих товары и услуги.

Жан Пруве

Французский архитектор и дизайнер Жан Пруве остался в истории как новатор, который для всего находил простые и функциональные решения. Придуманный им лёгкий навесной фасад из металла для «Народного дома» в Клиши стал прообразом декоративных фасадов — впоследствии эта идея помогла сохранить и обновить визуальный облик самых разнообразных построек по всему миру (в том числе здания Министерства Культуры в Париже). А созданный архитектором в 1944 году Maison Démontable («Cборный дом») стал прообразом всех современных быстровозводимых мобильных домов.

Лучшие статьи :  Сам себе Принц Альберт

Jubilee: история дизайна Jean Prouvé, Standart SP

В 1924 году Пруве открыл у себя дома небольшую мастерскую по производству мебели. Уже через 20 лет она превратилась в крупную студию, выпускающую мебель в промышленных масштабах — таков был запрос непростого послевоенного времени. Придумав предмет на бумаге, дизайнер тут же старался соорудить его, а готовый вариант сначала испытывал на домочадцах. Если всем нравились стул, стол или кресло, он выпускал его серией для более широкой аудитории. Так произошло с креслом Cité, навесной полкой Rayonnage Mural и другими работами дизайнера. 

Легендарный стул Standart SP дизайнер спроектировал для конкурса на меблировку студенческого общежития в Нанси. Задние ножки кресла имеют форму конуса и сужаются книзу в противовес классическим трубчатым передним ножкам. Сиденье и спинка стула сделаны из дубовой фанеры, а его прямая форма поддерживает правильную осанку во время учёбы. Школьная парта School Desk, объединенная со стульями, — инновационный вариант рабочего стола, до сих пор популярный в некоторых школах как во Франции, так и во всём мире.

Дизайн в 1930-х годах

НµÃ¾Ã¶Ã¸Ã´Ã°Ã½Ã½Ã¾ÃÂÃÂø 1920-àóþôþò, ú ÃÂþöðûõýøÃÂ, ýõ üþóûø ôûøÃÂÃÂÃÂàòõÃÂýþ.à ÃÂõûøúðàôõÿÃÂõÃÂÃÂøàþúð÷ðûð üÃÂðÃÂýþõ òûøÃÂýøõ ýð ôø÷ðùý ò 1930-àóþôðÃÂ, àñþûõõ ÃÂôõÃÂöðýýþù ÃÂþÃÂüþù ðÃÂÃÂ-ôõúþ, úþÃÂþÃÂðàÃÂþúÃÂÃÂøÃÂþòðûðÃÂàýð ø÷þóýÃÂÃÂÃÂàÃÂþÃÂüðÃÂ, ÷ðüõýÃÂàñûõÃÂú ø óûðüÃÂàôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøàýð÷ðô.à àÿûðúðÃÂõ üàòøôøü, úðú ñþóðÃÂðàÿðûøÃÂÃÂð ÃÂòõÃÂþò àÃÂðýýõóþ ðÃÂÃÂ-ôõúþ ÷ðüõýÃÂõÃÂÃÂàñþûõõ ÿþôðòûõýýÃÂüø ÃÂþýðüø.

Twining ÃÂðùýÃÂù ÿûðúðàçðÃÂûÃÂ÷ð ÃÂÃÂÿþÃÂð, þúþûþ 1930 óþôð

ÃÂûøÃÂÃÂõûÃÂýþù ÃÂðúöõ þúð÷ðûðÃÂàò ÃÂõÃÂõýøõ ÃÂÃÂþóþ ôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøàôþÃÂÃÂÃÂÿýþÃÂÃÂàôûàÿþÃÂÃÂõñøÃÂõûõù ÃÂþòÃÂõüõýýÃÂàÃÂõÃÂýþûþóøù.à íûõúÃÂÃÂøÃÂõÃÂÃÂòþ, ðòÃÂþüþñøûàø ÃÂõûõÃÂþý ÃÂôõûðûø ÃÂðôøúðûÃÂýÃÂõ ø÷üõýõýøàò ÿþòÃÂõôýõòýþù öø÷ýø, ø ôø÷ðùý òÃÂõ ñþûÃÂÃÂõ þÃÂÃÂðöðû ÃÂÃÂþ.

ÃÂ¥ÃÂôþöõÃÂÃÂòõýýþõ ôòøöõýøõ ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂøÃÂÃÂþò ÿþôÃÂõÃÂúøòðûþ ÿÃÂõòþÃÂÃÂþôÃÂÃÂòþ ÃÂõÃÂýþûþóøù, ÃÂúþÃÂþÃÂÃÂø ø ÿÃÂþüÃÂÃÂûõýýþÃÂÃÂø ò ÿþÃÂÃÂþÃÂýýþ üõýÃÂÃÂÃÂõüÃÂàüøÃÂõ. ÃÂø÷ðùýõÃÂàø øûûÃÂÃÂÃÂÃÂðÃÂþÃÂàÃÂÃÂþúÃÂÃÂøÃÂþòðûø ÃÂòþø ÃÂÃÂøûøàýð ÃÂþü, ÃÂÃÂþñàôðÃÂàÿÃÂõôÃÂÃÂðòûõýøõ þ ôòøöõýøø ø üðÃÂÃÂÃÂðñðàÃÂòþøàÿÃÂþõúÃÂþò.à ÃÂÃÂðôøõýÃÂàø ÃÂõúÃÂÃÂÃÂÃÂàò 3D-ÃÂÃÂøûõ ÃÂðúöõ ÃÂÃÂðûø ÿþÿÃÂûÃÂÃÂýÃÂüø, ÿþüþóðàÿûðúðÃÂýþù ÃÂðñþÃÂõ ÃÂÃÂðÃÂàõÃÂõàñþûõõ ÿþóÃÂÃÂöõýýÃÂüø ø ñþûÃÂÃÂøüø, ÃÂõü öø÷ýÃÂ.

ÃÂûðúðà«L’Atlantique» ÃÂ. ÃÂ. ÃÂðÃÂÃÂðýôÃÂð, 1931 ó.à www.cassandre.fr

Год саморазвития

— Твоя история: ты уволился с работы, чтобы заниматься самообучением. Это заняло год. Как к этому отнеслась жена?

 — Жена поддержала: не пожалела денег на поездку в Москву. На встречу с Сергеем и Игорем в Skillbox мы буквально ехали на последние деньги. Чтобы вернуться обратно в Украину, пришлось занять денег у брата.

— На каких курсах учился?

 — Я полностью прошел «Веб-дизайн с 0 до PRO», и это стало началом моего фрилансерского опыта. Сейчас изучаю «Веб-разработку 2.0» и «UX-дизайн».

Jubilee: история дизайна
Диплом Дмитрия Горицына

Удивительно то, что я еще не закончил курсы, но уже работаю мидл-продакт-дизайнером. Когда закончу, лично поблагодарю Сергея за его совет продолжить обучение.

Курс «Веб-дизайн с 0 до PRO»

Годовой практический курс для тех, кто хочет освоить веб-дизайн с самого начала с индивидуальным наставником, сделать отличное портфолио и получить первые заказы или стажировку в студии.

 • Живая обратная связь с преподавателями
 • Неограниченный доступ к материалам курса
 • Стажировка в компаниях-партнёрах
 • Дипломный проект от реального заказчика
 • Гарантия трудоустройства в компании-партнёры для выпускников, защитивших дипломные работы

— Как думаешь, ты правильно поступил, когда отказался от позиции джуниор-дизайнера в AIC и начал с курсов Skillbox?

 — Тяжело сказать, но думаю, что да. Я не был готов оценивать себя тогда, но после курсов определенно стало лучше. Конечно, где-то внутри до сих пор екает, возможно, в будущем я попробую еще.

— Как проходил твой день во время учебы? Ты говорил, что параллельно делал небольшие заказы — как распределял время?

 — Сначала я тратил абсолютно все свободное время на изучение материала. Когда половина курса осталась позади, стало уходить8 часов на заказ и 4 — на учебу. Иногда я брал паузу в пару дней, так как уставал, но в целом темп был таким.

— Самообразование всегда про мотивацию. Как лично ты себя мотивировал не бросать?

 — В первую очередь мне было интересно. Круто наблюдать, как за пару уроков картинка реально становится лучше. Финансовая составляющая играла не последнюю роль, но если бы преподаватели меня не хвалили, мне было бы тяжелее продолжать учебу

Очень важно, когда твоим успехам радуются и поддерживают твои старания. Привет Алексею Иванову, моему преподавателю!

— Переход на фриланс плюс постоянная нагрузка по учебе — чем приходилось жертвовать, и как это на тебе отразилось?

 — Приходилось жертвовать личным временем: его фактически не было, — но таков был мой выбор. Ничего страшного не случилось, скорее наоборот: я начал зарабатывать первые деньги на свободном рынке.

— Прошел год. Что было дальше?

 — Я регулярно отправлял резюме на должность джуниора, и приходили сплошные отказы. Но я получил огромную базу тестовых заданий, начал их выполнять, понял, что требуется на работе, подкачал нужные скилы, перевел портфолио на английский.

Jubilee: история дизайна
Сайт-портфолио Дмитрия Горицына

В итоге меня заметили две фирмы, и в одну из них я устроился мидлом. Немного смущало то, что я перескочил должность джуна, но в то же время было приятно, что меня так высоко оценили.

— Сейчас ты мидл-продакт-дизайнер. Как ты видишь собственное развитие в ближайшие5 лет?

 — К концу 2019-го я хочу стать senior UX/UI designer и регулярно читать лекции в учебных заведениях. К 2020-му — переехать в Москву, устроиться в Cogniance или AIC, вести свой канал на YouTube. Если поступит предложение, то поработать где-то за границей.

Я благодарен Сергею за то, что он позвал меня в Москву, познакомил с Игорем и рассказал о Skillbox — теперь я их евангелист и рекомендую курсы всем начинающим дизайнерам.

Теории возникновения дизайна

Несколько десятилетий ведутся споры о возникновении дизайна.

Рассматриваются различные версии.

 1. История дизайна как проектно-художественная деятельность берет своё начало в середине XIX века и связана с развитием индустриального производства, создавшим потребности в новой профессии.
 2. Дизайн как связь искусств и ремёсел. Относится к возникновению в конце XIX века известного английского «Движения искусств и ремёсел», возглавленного Уильямом Моррисом, когда были сформированы главные положения теории и творческие принципы дизайна, повлиявшие на школы и направления более поздних лет.
 3. Дизайн как художественно-промышленная деятельность: начало XX века, когда художники заняли ведущие посты в ряде отраслей современной промышленности и получили возможность формировать фирменный стиль предприятий и влиять на политику выпуска электротехнических приборов, автомобилей, радиоаппаратуры (деятельность Петера Беренса в компании AEG и американской автомобильной фирмы «Форд»).
 4. Дизайн как появление дипломированной специальности относится к появлению первых школ и методик преподавания дизайна. (ВХУТЕМАС в СССР (), Баухауз в Германии ().
 5. Становление дизайна как профессии, в зависимости от его реального вхождения в жизнь — непосредственно в производство, торговлю. Хронологический отсчёт в этом случае начинается с ещё более позднего времени — с 1930-х годов, точнее со времени выхода США из великого экономического кризиса.
 6. Дизайн как компоновочная деятельность берёт отсчёт от орудий первобытного человека, впервые столкнувшегося с понятиями удобства орудий труда, вопросами повышения производительности, компоновки предметов, первых намеков на эргономику предметов.
Лучшие статьи :  Чутье и азарт

Происхождение дизайна интерьера

Люди всегда стремились создать красивую обстановку в своем доме. Именно поэтому услуги профессиональных дизайнеров остаются востребованными в настоящее время. История дизайна интерьера начинается с древних времен. У первобытного человека жильем считалась пещера, которую он украшал камнями, шкурами, рисунками на стенах, корнями деревьев и другими подручными предметами.

Древнеегипетское искусство начало формироваться в период Раннего Царства. Культура была ярко выражена принципами монументальности и статичности. В это время началось строительство надземных гробниц с погребальными помещениями. Самой значимой архитектурой стала «мастаба». Эпоха Среднего Царства считается периодом основания столярного искусства. В Египте впервые появилось сидение со спинкой, позже ставшее шаблоном для всех стульев, вошедшим в современный дизайн.

История дизайна интерьера дополнилась архитектурными изделиями из Древней Греции: каменные плиты, мозаика, дерево, кирпич – все это применяли для строительства храмов. Стены и потолки штукатурили и украшали росписью. Особое место в рассматриваемой стране занимали театры. Вместо дверей в жилых домах часто использовались занавеси из ткани, украшающие домашнюю обстановку. На них наносили мифологические или исторические образы. Мебель декорировали симпатичной инкрустацией и росписями.

Древний Рим также оставил след в истории дизайна интерьера. Жители этой страны активно строили термы (античные бани), внутренняя отделка которых отличалась настоящей роскошью: сводчатые потолки, полы из мозаики, бассейны, сады. В обстановке часто применяли золото, серебро, мрамор, древесину, бронзу, слоновую кость.

Готическая культура образовалась во Франции. Именно в этой стране использовались витые колонны и стрельчатые формы арок. Стены жилых помещений покрывали штукатуркой, а на потолках делали росписи. В парадных залах устанавливали геральдические щиты, оружие, а на пол стелили плетеные тростниковые коврики.

Jubilee: история дизайна

История и теория дизайна. Движение искусств и ремесел в Англии

В конце XIX-го века, В Англии, художник и мыслитель Уильям Моррис противопоставил обезличенному машинному производству самобытное творчество ремесленников. Он организовал движение искусств и ремесел, последователи которого состояли из художников, архитекторов, писателей, дизайнеров, ремесленников, объединенных верой в превосходство ручного изготовления перед изделиями фабричного производства. 

Яркие представители движения искусств и ремесел:

 • архитектор Огастес Уэлби Пьюджин (1812-1852)
 • художественный критик и писатель Джон Рескин (1819-1900)
 • поэт, прозаик, художник, издательУильям Моррис (1834-1896)
 • художник Эдвард Бёрн-Джонс (1833-1896)
 • художник Данте Габриэл Россетти (1828-1882)

Помимо эстетической идеологии, участников движения сплачивала еще и социальная идея — они были убеждены в том, что возврат к традициям ремесленничества повысит уровень жизни бедных слоев населения. Но ирония заключена в том, что многие изделия общества искусств и ремесел были по карману только богатым промышленникам.

Наибольшую известность получили стилизованные узоры обоев и керамических плиток Уильяма Морриса. Динамичные, летящие линии, цветовое богатство и графическая усложненность позднее окажут влияние на интернациональный стиль «модерн».

Jubilee: история дизайна

У. Моррис. Текстильный дизайн

Jubilee: история дизайна

У. Моррис. Текстильный дизайн.

Jubilee: история дизайна

У. Моррис. Текстильный дизайн

Как развивался дизайн? 1-й и 2-й этапы

Формирование этого искусства в России имеет прерывистый характер: после высокого роста происходил низкий спад. Но сильной стороной всегда была и остается эстетика. Эволюцию дизайна можно разделить на несколько ступеней.

На первом этапе (1917-1922) создание дизайна осуществлялось при столкновении производства с агитационно-массовым искусством, а также активном оформлении уличных торжеств и политических шествий. В этот период стали применяться новые подходы к разработке реклам, плакатов и книжных товаров, что явилось началом развития графического дизайна.

На втором этапе (1923-1932) Россия стала одним из основных центров по подготовке профессиональных дизайнеров на производственных факультетах. В это время сформировались определенные концепции, направившие дальнейшее развитие искусства, а также начали разрабатываться проекты по обустройству жилищ, рабочих и общественных мест. Произошел триумф в коллажах, шрифтовых композициях, книжных конструкциях, плакатной графике.

Веб: начало

— Как пришло решение сменить геймдев на веб? Это довольно резкий поворот в карьере.

 — Я зарабатывал слишком мало, в то время как знакомые веб-дизайнеры — в разы больше.

— До интервью ты говорил, что в студенчестве пытался параллельно учиться веб-дизайну. Как ты сегодня оцениваешь свой уровень тогда?

 — Это как сравнить ВАЗ-2108 и Hyundai Sonata: Sonata далеко не самая красивая машина, но в разы лучше «восьмерки».

— История с письмом Сергею Попкову. Расскажи.

 — Я переехал из Одессы в Киев, работал штатным дизайнером и любил читать статейки на Medium и подобных ресурсах. Мне попалась колонка Сергея «Как стать лидером среди десятков тысяч веб-студий» и сразу зацепила: вот, мужик смог, и я смогу! Нашел его в Instagram, написал длиннющее сообщение о своих впечатлениях от статьи.

Не рассчитывал, что мне вообще ответят: человек обеспеченный, занятой, — мне просто нужно было поделиться эмоциями. И буквально через десять минут мне приходит ответ: «В Москве бываешь? Будет время — заходи, пообщаемся». Я взял «Блаблакар в Москву, вот тогда и началась моя настоящая история дизайна.

Jubilee: история дизайна
С основателями Skillbox Сергеем Попковым и Игорем Короповым. Источник

История и теория дизайна. Америка конца XIX-го века

Американский архитектор-новатор  Френк Ллойд Райт (1867-1959) создал «органическую архитектуру», идеалом которой была целостность и единение с природой. По мнению Райта, форма здания должна вытекать из его специфического назначения и тех уникальных условий среды, в которых оно возводится и существует.

Даже мебель Френк Ллойд Райт создавал самостоятельно, и добивался того, чтобы каждый элемент был осмыслен и органично вписан в создаваемую им среду.

Jubilee: история дизайна

Ф.Л. Райт. Дом над водопадом

Jubilee: история дизайна

 Ф.Л. Райт. Дом над водопадом.

Jubilee: история дизайна

Ф.Л. Райт. Дом Робби. Стиль Прерий

Jubilee: история дизайна

Ф.Л. Райт. Дом над водопадом

Jubilee: история дизайна

 Ф.Л. Райт. Древовидные колонны в интерьере «Джонсон Вакс»

Jubilee: история дизайна

 Ф.Л. Райт. Музей Гуггенхайма в Нью Йорке

Американский архитектор Луис Генри Салливан (1856-1924) считал, что глвное в дизайне — функциональность, и именно функция определяет форму. Л. Г. Салливан создал концепцию органической архитектуры и один из первых небоскребов — Уэйнрайт-билдинг в Сент-Луисе (1890-91).

Jubilee: история дизайна

Л.Г. Салливан. Уэйнрайт-билдинг в Сент-Луисе

Jubilee: история дизайна

 Л.Г. Салливан. Уэйнрайт-билдинг в Сент-Луисе

Jubilee: история дизайна

 Л.Г. Салливан. Национальный фермерский банк

История дизайна в стилях

Помимо дизайн-икон, воплотивших в себе эстетические идеалы определенного исторического периода, технические и художественные идеи своих создателей, особое значение в описании истории дизайна имеют художественные стили. В.Власов в своем известном словаре «Стили в искусстве» отмечает, что всю историю мирового искусства можно рассматривать как историю художественных стилей. В равной степени это относится и к стилям в истории дизайна, объединяющим по определенным формальным признакам дизайн-иконы в уникальные целостные художественные течения и направления. Упомянутый выше искусствовед В.Власов рассматривая внутреннюю структуру понятия «стиль» выделяет ряд его уровней: исторический художественный стиль, историко-региональный (стилистическое течение) и индивидуальный стиль мастера. Аналогичное можно наблюдать и в истории дизайна. Стили в дизайне как части общей художественной культуры корреспондируются с большими историческими художественными стилями в искусстве, и, в особенности, архитектуре. Достаточно вспомнить также общие художественные стили, как ар-деко, поп-арт, постмодерн и хай-тек. При этом в предметном формообразовании они, безусловно, трансформируются в свои стилевые течения, отражая специфику формообразования массовых изделий в условиях индустриальных технологий.

Лучшие статьи :  Мое кривое счастье

Хронология исследований истории дизайна

Первые теории о соотнесении красоты и пользы принадлежат древнегреческим ученым Сократу, Аристиппу, Протагору, Платону, Аристотелю. Уже тогда философы впервые задумывались о различиях между искусством и наукой по их целеполаганию. Уже тогда были и работы по комбинаторике: о соединении человека и машины «Театр автоматов» Герона Александрийского. Подобные альбомы получили большое распространение под именем «Театры машин» в эпоху Возрождения. Отдельное место в этом списке занимают трактаты Леонардо да Винчи. Далее в хронологическом порядке появляются работы Жоффруа Тори о шрифтах (1529), Готфрида Лейбница «Об искусстве комбинаторики» (1666), «Театриум Махинарум» Андрея Нартова (1720), «Трактат о природе человека» Дэвида Юма (1740), «Размышления о природе и принципах чувств» Арчибальда Алисона (1790), «О влиянии живописи на художественную промышленность» Эмиля Экмерид-Давида (1805), «Теория органопроекции» Павла Флоренского.
Возникновение промышленного производства способствовало развитию критической мысли. Одним из первых критических трудов стала «Практическая эстетика» Готфрида Земпера, развившаяся в трудах Джона Рескина, Уильяма Морриса, Уолтера Крейна, обозначивших взаимоотношения искусства и ремесла.
Эпоха американского функционализма дала миру творения теоретиков дизайна:

 • эстетические эссе Горацио Грино;
 • «Трактат по архитектуре гражданских и военных морских судов» Джона Гриффита (1856);
 • «Листья травы» Уолта Уитмена;
 • манифест «Высотные административные здания с художественной точки зрения» Луиса Салливана (1896);
 • доклад «Искусство и ремесло» Фрэнка Ллойда Райта (1903);
 • ряд книг Адольфа Лооса;
 • «Проблема формы в изобразительном искусстве»(1912) Адольфа Гильдебранда;
 • «Вопросы стиля» Алоиза Ригля;
 • 30 фундаментальных исследований Германа Мутезиуса, «Торжество жизни и искусства»;
 • «Размышления о театре как высшем художественном синтезе» Петера Беренса.

Значительный вклад в становление теоретических воззрений истории дизайна и его популяризации сыграли и играют периодические издания. Первый специальный журнал Генри Кола по эстетическим проблемам предметного мира и его проектированию «Journal of Design and Manufactures» (1849). Позднее уже появились специализированные журналы «Pan» (1895), «Decorative Kunst» (1897), «Kunst und Handwerk» (1898). Это и журнал «Югенд», от которого произошёл немецкий вариант названия стиля «модерн» — «югендстиль». Широкую известность в центральной Европе получил скандинавский журнал «Форма и функция», в СССР — «Техническая эстетика»
Своё творческое кредо формулировали в манифестах, лозунгах, концептуальных статьях многие дизайнерские группы и отдельные мастера:

 • Чарльз Ренни Макинтош и школа Глазго;
 • Пит Мондриан и группа Де стейл;
 • Этторе Соттсас и группа «Мемфис»;
 • Александр Мендини и группа «Алхимия».

Особое место в историко-теоретических исследованиях дизайна занимает «государственный дизайн», давший толчок комплексному подходу в изучении индустриального дизайна. Впервые совет по дизайну был создан в Англии в конце второй мировой войны. В 1962 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики в СССР.

Таким образом, во второй половине XX века была подготовлена материальная и теоретическая база для специальных исследований в области истории дизайна. Она не заставила себя ждать: к концу века появился целый ряд комплексных исследований по истории дизайна. Это известные работы английских теоретиков Катрин Макдермотт, Шарлотты и Петера Филл, немецких искусствоведов Томаса Хауфе, Вольфганга Шиперса и Петера Шмидта.

Дизайн в 2000-х годах

В то время как 90-е годы стали первой авантюрой в области цифрового дизайна для многих дизайнеров, оно было неизбежным в течение 2000-х годов.  Больше не было автоматизированного проектирования, это стало необходимостью, и дизайнеры нуждались в создании макетов, которые могли бы работать на экранах компьютеров так же, как на карманных устройствах, таких как мобильные телефоны.

Логотипы были на протяжении десятилетий, но 2000-е годы были годом бума для брендинга, причем некоторые из самых знаковых технических брендов, таких как Google, Twitter и Facebook, создавали и оттачивали свои фирменные марки в течение этого десятилетия.  Дизайн логотипа стал для многих графических дизайнеров в течение этого десятилетия привлекательным, многие из которых оценили будущий успех или неудачу бизнеса от качества дизайна их бренда.

Оригинальный логотип , который с тех пор был изменен, чтобы сделать шрифт менее округлым.

2000-е годы были десятилетием великих политических и социальных изменений на мировой арене, а последующий дизайн часто использовался для повышения осведомленности о таких причинах, как изменение окружающей среды и влияние таких событий, как финансовый кризис 2007 года.

Одним из самых запоминающихся образцов дизайна в качестве политического инструмента был плакат Шепард Фейри «Надежда» для президентской кампании 2008 года в США. Стилистически он ссылался на старые стили стрит-арта, отличительные черты дизайна 2000-х годов, но сильные без засечек и ультрареалистичный портрет Барака Обамы заставили его почувствовать себя свежим и уместным и в конечном итоге сыграли важную роль в успехе кампании Обамы.

Плакат «Надежда» дизайнера Шепард Файри  для кампании Обамы в 2008 году.

Вывод

М½Ã¾Ã³Ã¾Ãµ üþöõàø÷üõýøÃÂÃÂÃÂà÷ð ÃÂÃÂþûõÃÂøõ!à ÃÂø÷ðùý ø øûûÃÂÃÂÃÂÃÂðÃÂøàÿÃÂõôûðóðÃÂàÃÂôøòøÃÂõûÃÂýþõ ÿþýøüðýøõ ÃÂþÃÂøðûÃÂýÃÂàø úÃÂûÃÂÃÂÃÂÃÂýÃÂàÃÂõýôõýÃÂøù ø ø÷üõýõýøù, úþÃÂþÃÂÃÂõ þÿÃÂõôõûøûø ôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøÃÂ, ø àýðôõÃÂÃÂÃÂ, ÃÂÃÂþ òàýðÃÂûø ÃÂÃÂàÿþõ÷ôúàò ÿÃÂþÃÂûþõ øýÃÂõÃÂõÃÂýþù ø, òþ÷üþöýþ, òôþÃÂýþòûÃÂÃÂÃÂõù ýð òðÃÂàÃÂþñÃÂÃÂòõýýÃÂàÃÂòþÃÂÃÂõÃÂúÃÂàÃÂðñþÃÂÃÂ.

ÃÂø þôøý ôø÷ðùýõàýõ üþöõàÃÂðñþÃÂðÃÂàò òðúÃÂÃÂüõ, ÿþÃÂÃÂþüàÃÂðýÃÂðÃÂÃÂøÃÂýþ òøôõÃÂÃÂ, úðúðàòø÷ÃÂðûÃÂýðàúÃÂûÃÂÃÂÃÂÃÂð ÿþÃÂÃÂþÃÂýýþ ÿÃÂøÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂòþòðûð ò öø÷ýø òðÃÂøàÃÂþôøÃÂõûõù, ôõôÃÂÃÂõú ø ñðñÃÂÃÂõú, ÿÃÂðñðñÃÂÃÂõú ø ôõôÃÂÃÂõú ø ôÃÂÃÂóøàûÃÂôõù.

ã òðàõÃÂÃÂàûÃÂñøüþõ ôõÃÂÃÂÃÂøûõÃÂøõ ò ôø÷ðùýõ?à áþþñÃÂøÃÂõ ýðü, úðúøõ ÃÂÿþÃÂø ÃÂÿþÃÂþñÃÂÃÂòÃÂÃÂàòðÃÂøü ÃÂòþÃÂÃÂõÃÂúøü ÃÂþúðü ÃÂõÃÂàò úþüüõýÃÂðÃÂøÃÂàýøöõ.

ÃÂðÿÃÂðòûÃÂùÃÂõÃÂàú GraphicRiver ø Envato Elements, ÃÂÃÂþñàýðùÃÂø ÃÂûõüõýÃÂàôø÷ðùýð, òôþÃÂýþòûõýýÃÂõ òøýÃÂðöõü, ÃÂÃÂþñàòõÃÂýÃÂÃÂÃÂÃÂàò ÿÃÂþÃÂûþõ òþ òÃÂõüàòðÃÂõù ÃÂþñÃÂÃÂòõýýþù ÃÂòþÃÂÃÂõÃÂúþù ÃÂðñþÃÂÃÂ.

25 ÃÂÃÂøûÃÂýÃÂàòøýÃÂðöýÃÂàÃÂÃÂøÃÂÃÂþòàÃÂÃÂþü ýðñþÃÂõ ÿÃÂõüøÃÂü ôø÷ðùýõÃÂÃÂúøàðúÃÂøòþò üàøüõõü 25 ÃÂôøòøÃÂõûÃÂýÃÂàÃÂÃÂðÃÂøýýÃÂàÃÂÃÂøÃÂÃÂþò, ÃÂÃÂðýÃÂÃÂøÃÂÃÂàò ÃÂð÷ôõûðàÃÂÃÂøÃÂÃÂþò GraphicRiver ø Envato Elements. ÃÂõûþôø ÃÂÃÂõòõà20 ðÿÃÂõûà2017 ó. èÃÂøÃÂÃÂÃÂ

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: